Om het makkelijk te maken hebben we de benodigde documenten vast even op een rijtje gezet. Let er op dat deze documenten maximaal drie maanden oud mogen zijn, zodra het verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank wordt gezonden.

Huwelijksakte

Als je trouwt, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijksakte op. De akte is het officiële bewijs van het huwelijk en is ondertekend door het bruidspaar en de getuigen. Deze huwelijksakte wordt in het register van de burgerlijke stand van de gemeente bewaard.

Geboorteakte(s) kinderen

In Nederland moet de geboorte van ieder kind binnen drie dagen aan de overheid worden doorgegeven. Dat gebeurt in de gemeente waar het kind geboren is. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de geboorteakte op, het bewijs van je bestaan. De geboorteakte(s) van (het) kind(eren) uit een eerdere relatie is niet benodigd.

Identificatie documenten

Als je een Nederlandse nationaliteit hebt, dan kun je je identificeren met een geldig Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart.

Meerdere nationaliteiten

Heb je naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit? Identificeer je dan met je Nederlandse identiteitsbewijs.

Nationaliteit van een EU land

Als je de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) hebt en permanent in Nederland woont, dan kun je je identificeren met je geldige buitenlandse paspoort of een ander geldig buitenlands reisdocument.

GBA-uittreksel

Ben je in het buitenland geboren? Dan vragen we ook om een GBA-uittreksel waarop je nationaliteit is vermeld en de datum waarop je naar Nederland bent gekomen is geregistreerd.

 

Deze en aanvullende informatie over scheiden kun je nalezen in onze gratis brochure “Alles over echtscheiding”.

Echtscheidings brochure downloaden