De werkelijke verdeling van het pensioen vindt pas plaats op het moment dat je ook echt met pensioen gaat, maar de afspraken over deze verdeling zijn wel degelijk nu al onderdeel van de scheiding. Het te verdelen pensioen bestaat uit het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) valt buiten deze verdeling. Het gaat specifiek om het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Ouderdomspensioen

Ook als jullie gescheiden zijn, heb jij recht op een deel van het pensioen van je ex-partner. Dit staat in de Wet verevening pensioenrechten. Je krijgt, tenzij je iets anders afgesproken hebt, de helft van het pensioen dat je partner tijdens jullie huwelijk heeft opgebouwd. Dit geldt natuurlijk ook andersom; je partner heeft recht op een deel van jouw pensioen.

Nabestaandenpensioen

Naast een ouderdomspensioen kun je ook een nabestaandenpensioen opbouwen. Komt je partner te overlijden, dan wordt het pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden. Overlijdt je partner nadat jullie gescheiden zijn, dan krijg je een bijzonder nabestaandenpensioen uitgekeerd. Jullie kunnen afwijkende afspraken maken.

 

Deze en aanvullende informatie over scheiden kun je nalezen in onze gratis brochure “Alles over echtscheiding”.

Echtscheidings brochure downloaden