Dat bij een scheiding het spaargeld moet worden verdeeld, is bekend. Maar wist je dat ook eventuele erfenissen en schenkingen moeten worden benoemd? En dat afspraken moeten worden gemaakt over het pensioen?

Spaargeld

Het spaargeld is al het geld dat jij en je partner bij elkaar hebben verzameld. Dit kan zijn opgeborgen in een oude sok of veilig zijn gestort bij de bank. Wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, doet het er niet toe of de bank- of spaarrekening op jouw naam staat of op naam van je partner. In dat geval is namelijk alles van jullie samen.

In feite moeten jullie dus al het geld op een grote hoop vegen en dit in tweeën delen, ook al heb jij heel veel gespaard en de ander niet. Daarna kunnen jullie afspreken of de bankrekeningen waar het geld op werd gestort blijven bestaan of dat jullie deze opheffen. Zijn jullie getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan is in de huwelijkse voorwaarden terug te lezen hoe spaargeld wordt verdeeld. Vaak zal de afspraak zijn gemaakt dat ieder zijn eigen spaarrekening met daarop het spaargeld behoudt.

Aandelen en waardehoudende polissen

Veel echtparen denken dat alleen de bankrekeningen een waarde vertegenwoordigen. Dit is niet juist, want de kans is groot dat je ooit een levensverzekering hebt afgesloten, bijvoorbeeld toen je een huis kocht. Ieder jaar krijg je een overzicht van de waarde van deze verzekering, meestal is dit de waarde per 31 december. Deze waarde moet eveneens in de verdeling worden meegenomen. Het gaat dus nadrukkelijk niet om het geld dat je krijgt zodra de levensverzekering eindigt of zodra de verzekerde komt te overlijden. De verzekering kan vervolgens worden opgezegd of door één van jullie beiden worden voortgezet.

Hetzelfde geldt voor iedere andere denkbare polis of verzekering welke een waarde vertegenwoordigt. Een uitvaartverzekering die alleen het risico van overlijden dekt en niet uitkeert indien je vandaag de verzekering zou beëindigen is niet waardehoudend en hoeft niet te worden verdeeld. Natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat na echtscheiding ieder een eigen uitvaartverzekering afsluit, indien je dit niet tijdens het huwelijk al had. Voordeelscheiding kijkt graag met je mee als je twijfelt of iets een waardehoudende polis is. Bij aandelen kan het lastig zijn om de waarde vast te leggen, omdat de waarde heel sterk kan schommelen. Toch moeten ook de aandelen worden verdeeld.

Pensioen

Ook over het opgebouwde pensioen moeten afspraken worden gemaakt. Ieder houdt zijn eigen AOW, het gedeelte dat je van de overheid ontvangt zodra je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het pensioen dat je tijdens het huwelijk bij je werkgever(s) hebt opgebouwd zal bij een huwelijk in gemeenschap van goederen doorgaans worden verdeeld. Je mag afspreken dat ieder zijn eigen pensioen behoudt en dat je nadrukkelijk afziet van verrekening. Bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden dien je de afspraken zoals vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden te raadplegen. Indien bijzonder partnerpensioen is opgebouwd ten behoeve van de ander kun je ervoor kiezen dit gereserveerd te houden of je kunt het opsparen voor een eventuele nieuwe partner. Vraag bij je pensioenmaatschappij na wat de mogelijkheden zijn.

Op onze pensioen pagina lees je meer over de verschillende soorten pensioenen.

Erfenissen en schenkingen

Erfenissen en schenkingen die voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen moeten bij een huwelijk onder gemeenschap van goederen worden verdeeld, tenzij je de erfenis of schenking hebt gekregen onder een uitsluitingsclausule. Een uitsluitingsclausule houdt in dat het geld dat je hebt gekregen niet mag worden gedeeld met je partner. In dat geval en in het geval van huwelijkse voorwaarden hoef je dit bedrag niet te delen. Indien je verwacht dat tijdens de echtscheidingsprocedure een erfenis vrijkomt kun je alvast afspreken dat dit bedrag nog wel of juist niet meer zal worden gedeeld.  Een erfenis of schenking die pas na de echtscheiding vrijkomt, hoeft niet te worden verdeeld.

 

Heb je nog vragen over jouw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We helpen je graag verder.

Deze en aanvullende informatie over scheiden kun je nalezen in onze gratis brochure “Alles over echtscheiding”.

Echtscheidings brochure downloaden